Hjem

sejersen.org

"Lad den fattige opnå rigdom,

lad den svage og sorgfulde opnå glæde,

lad den fortabte finde nyt håb,vedvarende lykke og fremgang.

 

Lad den skræmte ophøre med at være bange,

og lad de undertrykte blive frie,

lad den svage finde styrke,

og lad deres hjerter forenes i venskab."

 

Fra "Et åbent hjerte" af Dalai Lama