3.0 Arbejdsrettens historie

sejersen.org

Erik Henningsens maleri fra 1899 af Slaget på Fælleden, 1872. Maleriet hænger i dag på Metalskolen i Jørlunde.

 

Denne side er under opbygning ...

”Lad hvert fag slutte sig sammen, ikke blot til skruer, men til enhver alvorlig gerning i fagets interesse, til fagets ære og fremgang og lad alle disse fagforeninger holde sammen og støtte hinanden i gode og onde dage, så vil arbejderne være en magt lige overfor sine nu så overmægtige modstandere."

 

Cigarmager Carl Würtz i "Socialisten", 1872