Arbejde og uddannelse

sejersen.org

 

Stilling:

Advokat

 

Arbejdsplads:

Fagligt Fælles Forbund

 

Tidligere arbejdspladser:

DSB, Nyborg

Hjemmeværnskolen

Slipshavn, Nyborg

3F Østfyn, Nyborg

 

Uddannelser:

Folkeskolen, 10. klasse

Merkonom:

Virksomhedsøkonomi

Ledelse og samarbejde

Virksomhedsorganisation

Erhvervsjura 1

Jura, Cand.jur.

 

 

”Hensynet til statens tarv kræver, at borgernes rettigheder må vige til fordel for det ene formål: opretholdelse af landets selvstændighed og frihed og bevarelse af ro og orden, og selv om en regering derfor handler mod Grundlovens ord, når den i en for landet alvorlig situation gør indgreb i borgerrettighederne, handler den dog i Grundlovens ånd og ud fra dens forudsætninger, når det sker for at varetage det nævnte formål, som også er Grundlovens dybeste formål.”

 

Fra Justitsministeriets responsum om forbud mod offentlige indendørs og udendørs møder, april 1940